Voličský průkaz 2023

18+ Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Voličský průkaz vám umožní zúčastnit se voleb i mimo své trvalé bydliště, případně v zahraničí. Podívejte se, jak a kdy je nutné podat žádost o voličský průkaz a na další důležité informace.

Co je to voličský průkaz

Voličský průkaz je listina opravňující voliče odevzdat svůj hlas v daných volbách mimo svůj stálý volební okrsek. Uplatnit ho lze nejenom mimo vaše trvalé bydliště, ale také když musíte volit ze zahraničí.

Voličský průkaz se vydává v jednotné podobě pro všechny druhy voleb, ale v každých volbách funguje odlišně.

Volby do parlamentu 2021 - Voličský průkaz

Jak získat voličský průkaz

Voličský průkaz lze získat na obecním úřadě v místě vašeho trvalého bydliště. K jeho bezplatnému vydání stačí pouze podat žádost o voličský průkaz, ať už osobně, nebo v elektronické podobě.

Žádost o voličský průkaz

Žádost o voličský průkaz může podat kterýkoliv volič. Neexistuje pro ni předepsaný formulář, ale musí obsahovat jméno a příjmení voliče, datum narození, adresu trvalého pobytu a případně adresu pro doručení voličského průkazu.

Další důležitou součástí je podpis, který musí být v papírové podobě (při osobní žádosti) úředně ověřený. V případě elektronického podání musí být žádost zaslaná prostřednictvím datové schránky.

Je také nutné dodržet výše zmíněný termín pro podání. To, kdy volit, je už na vás, ale hlas, samozřejmě, musíte odevzdat v určeném termínu

U prezidentské volby je také třeba uvést, pro které kolo má být průkaz vydán. V případě, že to volič neuvede, obdrží dva průkazy (jeden pro každé kolo).

Žádost o volební průkaz může podat pouze sám volič, vyzvednout ho však může kdokoliv, kdo se prokáže plnou mocí.

Volební průkaz 2021

V případě, že jste chtěli volební průkaz uplatnit ve volbách do Poslanecké sněmovny 2021, písemnou nebo elektronickou žádost jste mohli podat do 1. října. Osobně ji bylo možné doručit ještě 6. října. Úřad by vám vydal volební průkaz nejdříve 15 dnů před dnem voleb (tj. 23.9. 2021).

V tomto období jste také mohli sledovat různé politické debaty se zástupci jednotlivých stran, jejichž vrcholem byla Superdebata.