Voličský průkaz 2021

Voličský průkaz vám umožní zúčastnit se voleb i mimo své trvalé bydliště, případně v zahraničí. Podívejte se, jak a kdy je nutné podat žádost o voličský průkaz a na další důležité informace.

Co je to voličský průkaz

Voličský průkaz je listina opravňující voliče odevzdat svůj hlas v daných volbách mimo svůj stálý volební okrsek. Uplatnit ho lze nejenom mimo vaše trvalé bydliště, ale také když volíte ze zahraničí.

Voličský průkaz se vydává v jednotné podobě pro všechny druhy voleb, ale v každých volbách funguje odlišně.

Volební průkaz 2021

V případě, že chcete volební průkaz uplatnit ve volbách do Poslanecké sněmovny 2021, písemnou nebo elektronickou žádost můžete podat do 1. října. Osobně ji lze doručit ještě 6. října. Úřad vám může vydat volební průkaz nejdříve 15 dnů před dnem voleb (tj. 23.9. 2021).

Pokud se tedy rozhodnete, že půjdete volit až po Superdebatě, tak už bude na získání voličského průkazu pozdě, ale vsadit si na volby stále budete moci!

Při letošních parlamentních volbách ho stačí pouze odevzdat komisi na libovolném okrsku. Jelikož ale volební průkaz nenahrazuje doklad totožnosti, je nutné mít s sebou i občanský průkaz.

Kdy volit do parlamentu se podívejte zde ›

Volby do parlamentu 2021 - Voličský průkaz

Jak získat voličský průkaz

Voličský průkaz lze získat na obecním úřadě v místě vašeho trvalého bydliště. K jeho bezplatnému vydání stačí pouze podat žádost o voličský průkaz, ať už osobně, nebo v elektronické podobě.

Žádost o voličský průkaz

Žádost o voličský průkaz může podat kterýkoliv volič. Neexistuje pro ni předepsaný formulář, ale musí obsahovat jméno a příjmení voliče, datum narození, adresu trvalého pobytu a případně adresu pro doručení voličského průkazu.

Další důležitou součástí je podpis, který musí být v papírové podobě (při osobní žádosti) úředně ověřený. V případě elektronického podání musí být žádost zaslaná prostřednictvím datové schránky. Je také nutné dodržet výše zmíněný termín pro podání.

Žádost o voličský průkaz může podat pouze sám volič, vyzvednout ho však může kdokoliv, kdo se prokáže plnou mocí.

Timotej Lauko

Student Japonské filologie, 25 let. Nadějný spisovatel a zóon politikon. Mimo politiku a veřejné dění se zajímá také o literaturu a popkulturu. Poslouchá metal a je dlouholetým fanouškem Chelsea FC.