Volební zákon

Volební zákon – co je to a k jakým změnám došlo v souvislosti s parlamentími volbami. V tomto článku se dozvíte, jak vypadá Novela volebního zákona 2021.

Volební zákon

Volební zákon je zákon, který upravuje volby a podmínky jejich výkonu. Definuje organizaci voleb, sčítání hlasů, vyhlašování výsledku a jeho případné soudní přezkoumání. K jeho uplatnění je nutný souhlas Poslanecké sněmovny i Senátu.

Navzdory dřívějšímu předpokladu, že volebním zákonem se myslí pouze zákon o volbách do parlamentu, dnes rozlišujeme také zákony upravující volby do obcí či krajů, Evropského parlamentu atd.

Zákon o volbách do parlamentu

Zákon o volbách do parlamentu upravuje organizaci, podmínky a náležitosti voleb do Poslanecké sněmovny. Dále definuje pravomoci a povinnosti jednotlivých úřadů nebo institucí a podmínky vedení kampaně politickými stranami.

Jeho celé znění najdete například na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Volby do parlamentu 2021 - Volební zákon

Novela volebního zákona 2021

Novela volebního zákona z roku 2021 je aktuální podobou volebního zákona. Vznikla na podnět Ústavního soudu za účelem narovnání nespravedlností vyplývajících z dřívější metody přepočtu hlasů na mandáty. Ústavní soud dospěl k názoru, že porušuje rovnost voličských hlasů a šancí kandidujících stran.

Starší volební zákon přiděloval více mandátů stranám s větším procentuálním ziskem na úkor menších stran, které tím byly v nevýhodě. Podle aktuálních pravidel by tak současná vládní koalice nevznikla, jelikož hnutí ANO 2011 by získalo o 15 poslaneckých křesel méně, což by v součtu s mandáty ČSSD a tolerující KSČM nestačilo na parlamentní většinu. O několik křesel navíc by k tomu získaly malé strany (TOP 09, STAN). To by zvýšilo jejich vliv ve Sněmovně.

Novela volebního zákona (ve Sbírce zákonů pod č. 189/2021 Sb) vešla v platnost 1. července 2021. Může mít výrazný dopad na obsazení Poslanecké sněmovny po říjnových volbách. Je proto potřeba na ně myslet v případě, že si chcete vsadit na výsledek.

Změna volebního zákona

Změna volebního zákona (novela z roku 2021) spočívá ve změně způsobu přepočtu mandátů. Tu zákonodárci chtějí dosáhnout užitím Imperialiho kvóty, která nahradí starší D’Hontovu metodu. Další změnou je zavedení dvoukolového skrutinia (přepočítávání hlasů ve dvou kolech). To nicméně ale nijak neovlivní získání voličského průkazu a ani možnost volit ze zahraničí.

D’Hondtův dělitel fungoval tak, že se počet získaných hlasů každého subjektu v tom kterém kraji postupně dělil řadou celých čísel (1, 2, 3…). Vypočtené podíly u všech stran se pak seřadily a nejvyšší zbytky dělení se rovnaly počtu mandátů pro konkrétní stranu. Mandáty však byly nejdříve přerozděleny největším stranám, a proto čím menší byl daný kraj, tím nižší šanci měly malé strany.

Imperialiho kvóta nejdříve určí „krajské volební číslo“ vydělením součtu voličských hlasů všech stran v kraji počtem mandátů navýšeným o dva. Subjekty poté dostanou mandáty dle svého výsledku v kraji.

Poté ještě přijde na řadu druhé skrutinium. V tom se přerozdělí mandáty, které se nepodařilo rozdělit napoprvé. V tomto kole se však hlasy na mandáty přepočítávají celostátně.

Zákon o volbách do poslanecké sněmovny

Zákon o volbách do poslanecké sněmovny tedy prošel poslední změnou v roce 2021. Tato novela volebního zákona upravuje metodu rozdělování mandátů a ovlivní i nadcházející volby do Poslanecké sněmovny.

Víte kdy volit do parlamentu?

Pátek 9.října 14:00 – 22:00
Sobota 10.října 8:00 – 14:00

Timotej Lauko

Student Japonské filologie, 25 let. Nadějný spisovatel a zóon politikon. Mimo politiku a veřejné dění se zajímá také o literaturu a popkulturu. Poslouchá metal a je dlouholetým fanouškem Chelsea FC.